Tara

Roč. 2004, evid. číslo 66/242

 

Ryzka Tara pochází z chovu Václava Drábika. Narodila se 21. května 2004 jako druhé hříbátko klisny Tundry. Spolu s Jiřinou Bosákovou absolvovala roku 2007 výkonnostní zkoušky klisen. Tara se manželům Bosákovým natolik zalíbila, že si ji po zkouškách odvezli do své stáje v Komorní Lhotce. Spolu se svým novým majitelem a jezdcem Liborem Bosákem se v roce 2008 v rámci Moravského šampionátu mladých koní účastnila soutěží stupně Z a ZL pro čtyřleté koně. Tara je velmi hodná na ošetřování, příjemná pod sedlem, spolehlivá, bezproblémová. Nadějná do skokového sportu. V roce 2012 byla prodána novému majiteli.

 

  

 

Rodokmen

 

Otec Veneur du Luc je jediným zástupcem osvědčené linie Double Espoir v plemenitbě v ČR. Jako mladý hřebec startoval na kolbištích v České republice, kde se velmi dobře prezentoval zejména v soutěžích pro mladé koně. Se svým rakouským majitelem se velmi rychle dostal na nejvyšší úroveň a ve věku pouhých 7 a 8 let absolvoval několik soutěží na úrovni CSI a CSIO. Bohužel tento příliš rychlý vzestup na nejvyšší úroveň se negativně projevil na jeho nervové soustavě, což znamenalo konec jeho kariéry v mezinárodním sportu. Po odpočinku, už v barvách Stáje Wrbna, pokračoval ve sportovní kariéře v ČR, kde pod jezdcem Matějkou absolvoval úspěšně několik soutěží stupně ST. Skokovou kariéru ukončil v roce 2001 a následující rok přešel do chovu. Jeho potomci se vesměs jeví ve velmi dobrém světle. Vynikají velmi dobrým charakterem, snadnou jezditelností i skokovými schopnostmi. Podle výsledků potomstva ve sportu v ČR byl hřebec Veneur du Luc hodnocen v roce 2005 na třetím místě šampionátu plemenných hřebců za hřebci Carthago a Contender. K jeho nejlepším potomkům patří Veronica, Diver Oil Team, Lady.

 

Double Espoir je plemeníkem, který výraznou měrou ovlivnil francouzský chov skokových koní a jeho krev je rozšířena prakticky ve všech významných chovech po celém světě. Dal celou řadu vynikajících skokanů jako jsou Lafayette (JO Seoul), Monroe, Olban de Malves, Pilou, Pin Up de la Loge, Triple Espoir III, Apache d Adries, Alloro, Avec Espoir, Apollon du Roc, Birdy d Opal, Bayard d Elle, Calino Doro, Calin d Espoir a mnoho dalších. Značná část jeho nejlepších potomků pochází z matek po plnokrevných hřebcích, velmi dobrý hřebec Alloro je z matky po výborném plnokrevném hřebci Popof stejně jako Veneur du Luc. Double Espoir je přes hřebce The Last Orange a Plein d Espoir příbuzensky prochován na vynikajícího plnokrevného plemeníka Orange Peel, který je v chovu skokových koní velmi ceněn a je považován za nestora francouzského chovu sportovních koní.

 

V pedigree matky El Taillee nacházíme krev dvou plnokrevných hřebců, kteří významně ovlivnili francouzský chov. Její otec Popof se velmi osvědčil zejména jako otec matek a dal rovněž celou řadu výkonných sportovních koní. V další generaci se vyskytuje rovněž plnokrevný Fra Diavolo, který patří vedle hřebců Orange Peel, Furioso, Rantzau k základním plnokrevným hřebcům, kteří stáli u zrodu moderního francouzského sportovního koně.

 

Quoniam II-A je bezesporu nejúspěšnějším zástupcem linie Quoniam. Svými syny ovlivnil významnou měrou náš chov v 80. a 90. letech 20. století. Byl to vraník dokonalé tělesné stavby. Jeho matka byla dcerou kořistního hřebce z druhé světové války - trakéna Portiuse. Quoniam II-A byl prochován na trakénskou linii Perfektionist přes Tempelhütera a Jagdhelda. Navíc bába Quoniama II-A byla plnokrevná Selekta, matka mj. vítěze Velké pardubické Furiosa XIV, která pocházela ze slavné rodiny Tavol. Quoniam II-A byl otcem vynikajících sportovních koní. Působil střídavě v Albertovci a Kladrubech nad Labem. V Albertovci připouštěl mezi lety 1964 až 1969, 1971 až 1973 a 1979 až 1986 do stáří 26 let. V Kladrubech nad Labem výborně navazoval jak na původní krev Furioso, tak na Alarmovy dcery. Ke konci své plemenné kariéry byl použit v albertovském hřebčíně v kombinaci s trakénskými klisnami (převážně import z hřebčína S.M. Kirova) k upevnění tamního trakénského stáda. V chovu je dosti značný počet synů výborné sportovní kvality pocházejících z tohoto období. Pro chov českého teplokrevníka mají však již jen zušlechťovací význam. Jeho syn Quoniam III je čtrnáctinásobným národním šampiónem plemeníků.

 

Trakénský plemenný hřebec Quoniam se narodil 24.4. 1954 v hřebčíně S.M. Kirova v bývalém Sovětském svazu. Tento velice mohutný hnědák byl do hřebčína Albertovec importován tehdejším ředitelem Dr. Večeřou jako roček v roce 1955. Původní jméno Govor bylo změněno na Quoniam. Jako plemeník působil v Albertovci v letech 1957 až 1967. Zařazeno tu po něm bylo 5 synů a 18 dcer. Ze sportovních koní vynikla klisna Bečva a zanechal zde i dva kmenové plemeníky Quoniam I a Quoniam II. V období 1968 až 1970 působil v zemském chovu na Moravě, kde velice dobře navázal na krev moravských teplokrevníků, a to jak klasické krve Furioso, Przedswit, tak krve oldenburské. Tento úspěch mu otevřel cestu do hřebčína Netolice. Zde působil úspěšně až do stáří 26 let mezi lety 1970 až 1980. Z tohoto období po něm bylo zařazeno do zemského chovu 11 synů a do vlastního stáda 32 dcer.

 

Anglický plnokrevný hřebec Negresco se narodil v roce 1957 ve Francii. Odtud byl importován do polského SK Golejewko. Závodil ve věku tří a čtyř let, zvítězil mimo jiné v Grand Prix de Printemps. Mnoho potomků prokázalo vynikající schopnosti v překážkových dostizích i ve skokovém ježdění (dosažená sportovní výkonnost potomstva ve skocích je T). Jeho synové Jenisej, Gianicolo a Jurgo zvítězili v norské Grand National Steeplechase, ve Skandinávii a Francii úspěšně běhal Demonio a Gargaron.

 

Další zástupce plemene anglický plnokrevník, známý hřebec Mehari, se narodil v roce 1963 ve Francii. V letech 1965 až 1967 běhal dostihy v Anglii a Francii, ze 13 startů čtyřikrát zvítězil, třikrát obsadil 2. místo a dvakrát 3. místo. Po skončení závodní kariéry byl importován do Polska, kde působil v chovu až do roku 1983. Stal se šestinásobným polským šampiónem plemeníků. Na sklonku svého života, v letech 1984 až 1985, působil v Napajedlech, kde také uhynul. Potomstvo hřebce Mehari dosáhlo ve skocích sportovní výkonnosti S, ve všestrannosti dokonce T. Mehari je také otcem tří derbistů - Konstelacje, Kosmogonie a Dargina, který v derby zvítězil v roce 1973 (žokej Jerzy Jednaszewski).