Grand - D

Roč. 2007, evid. číslo 65/62

 

Hnědák Grand-D pochází z chovu Václava Drábika. Narodil se 23. dubna 2007. Prošel základním jezdeckým výcvikem a v roce 2011 byl prodán manželům Bosákovým do Komorní Lhotky, s nimiž se účastnil skokových soutěží do stupně ZL. Grand-D je opatrný, nechce udělat chybu. V současné době je na prodej.

 

  

Rodokmen

 

Otcem Granda-D je Palisco, který absolvoval dlouhou a velmi úspěšnou sportovní kariéru. Ve čtyřech letech byl finalistou francouzského šampionátu mladých koní ve Fontainebleau, v pěti letech se zde umístil na 3. místě za hřebci Papillon Rouge a Paladin des Ifs. Jako třetí nejlepší pětiletý kůň Francie byl prodán do Itálie, kde úspěšně startoval v mezinárodních soutěžích na nejvyšší úrovni. V roce 1996 byl firmou Gene Diffusion zakoupen jako plemenný hřebec zpět do Francie, kde působil v inseminaci a zároveň byl využíván i ve sportu. V letech 1997 až 1998 ve věku 16 a 17 let absolvoval ve Francii úspěšně několik soutěží nejvyšší úrovně. Palisco je hřebec příjemného temperamentu, odolné a vyvážené nervové soustavy, tvrdé konstituce, velmi dobré mechaniky pohybu a snadné jezditelnosti. Vyniká velmi dobrým charakterem a ochotou k práci, abnormální skokovou potencí, dynamikou a stylem skoku. Plemeník uhynul 6. října 2008 ve věku 27 let.

 

Otcem Palisca je mimořádný sportovní kůň Jalisco B. Slavil mnohé úspěchy na světových kolbištích, byl mimo jiné účastníkem OH. Jeho bezesporu velmi úspěšnou sportovní kariéru ale zcela zastínila jeho kariéra chovná. Stal se nejúspěšnějším pokračovatelem linie svého otce Almé, nejlepšího plemeníka v historii chovu sportovních koní a svými produkty v chovu se rychle prodral mezi absolutní špičku nejlepších světových plemeníků. Jeho potomci získali nejvyšší vavříny ve vrcholných světových soutěžích, světových šampionátech a olympijských hrách - Olisco, Papillon Rouge, Palisco , Quidam de Revel, Quito de Baussy, Qualisco III, Rochet M, Revoulino, Stew Boy, Scherif d Elle, Sherkhan, Surcouf d Elle, Sisal de Jalesnes, Arnica de la Barre, Allegretto, Cigale du Taillis, Dollar du Murier a mnoho dalších. V nejvyšším sportu jsou již velmi úspěšní jeho vnuci, zejména potomci vedoucího plemeníka světového žebříčku WBFSH Quidam de Revel například Circa Z, Goldy, Bianca d Amaury, Tlaloc M (nar. Dollar de la Pierre), Nabab de Reve, Diabolo du Parc, Cajou, Guidam. Mnoho synů a nyní již vnuků hřebce Jalisco B působí v plemenitbě ve všech významných chovech po celém světě. Snad pouze jeho otec Almé a bratr Galoubet A snesou srovnání v míře jakou tento plemeník ovlivnil světový chov sportovních koní. Jalisco B se ve světovém žebříčku plemeníků WBFSH za období 1991-2000 umístil na třetím místě.

 

Paliscova matka Innes des Barres je dcerou klisny Belle des Barres, jejíž 7 potomků docílilo vesměs velmi dobrých sportovních výsledků. Otcem je jeden z nejlepších plnokrevných hřebců v chovu SF Gaur. K jeho nejlepším potomkům patří Ursus D, Urao, Vidame B, Argent, Feu d Enfer, Giroflee, Jour de Bratand, Littlemaille, Moorea a Nymphe d Heric. Přes vynikajícího plemeníka Kalmiste je v pedigree Innes des Barres zastoupen rovněž plnokrevný hřebec Rantzau, otec fenomenálního Cor de la Bryere, který přinesl do chovu skokových koní především vynikající styl skoku s výraznou akcí předních nohou. Innes des Barres se jako 4 letá kvalifikovala do finále ve Fontainebleau s ISO 120 a dále byla využívána v chovu, kde mimo Palisco dala ještě velmi dobré koně Roublard, Tess d Ines, Calypso d‘Ines a Etoile d‘Ines.

 

Paliscův děd, zlatohnědý anglonorman Almé Z, je fenoménem. Narodil se roku 1966 u chovatele Alphonse Chauvina ve francouzském městě Manche. Jeho otec byl francouzský plemeník Ibrahim a matka polokrevná Girondine. Tento neveliký hřebec (166 cm v kohoutku) zvládl za svůj pětadvacetiletý život vyprodukovat mnoho körovaných synů a zapsat se tak nesmazatelně do vývoje šlechtění moderního teplokrevného jezdeckého koně. Hlavní zásluhu na tom má belgický hřebčín Zangersheide, kde tento hřebec připouštěl v letech 1975 až 1985. Do té doby působil ve své vlasti Francii, kde mimo jiných významných synů zanechal körované hřebce Jalisco, Galoubet či I love you. Tito všichni byli mimořádně úspěšní v mezinárodní sportovní kariéře. Samotný Almé Z se účastnil mezinárodních závodů a vynikal především skokovým stylem a ohromnou formou. Jeho krev využíval jak holštýnský, tak hannoverský svaz, proto můžeme skutečně o Almé Z mluvit jako o celoevropském hřebci. Jako doposud jediný hřebec dal dva světové šampióny a tři olympijské vítěze. Jeho vliv je i v současné době natolik významný, že se stal jedním ze nejdůležitějších plemeníků 20. století.

 

Tmavý hnědák Libanon - 54 úspěšně startoval ve skokových soutěžích a dosáhl sportovní výkonnosti ST. Je synem plnokrevného napajedelského odchovance Libanona, jenž byl na přelomu šedesátých a sedmdesátých let pronajat do Vídně, kde získal titul Kůň roku 1970. V Rakousku vyhrál 5 dostihů (mj. Graf Hugo Henckel Memorial, Cena města Vídně, St. Leger) a v dalších sedmnácti (mj. druhý v Československém derby, třetí v Rakouském derby) se umístil. Libanonův otec Detvan byl po skončení úspěšné dostihové kariéry, která čítala mj. vítězství v mezinárodní Ceně Moskvy, Ceně Varšavy a St. Legeru, zařazen do chovu. Rodný napajedelský hřebčín ho ovšem nemohl vzhledem k blízké příbuznosti k některým chovným klisnám využít, a tak jej zapůjčil do Xaverova. Zde ovšem neměli k Detvanovi důvěru a poslali ho do Hubic. Na Slovensku se mu během čtyř let narodila pouhá čtyři hříbata a v roce 1959 se vrátil do Napajedel. Mezitím ovšem na dráze ukázala skvělé výsledky jeho dcera Hviezda, a tak se Detvanovi postupně dostávalo stále větší důvěry. V průběhu dalších 17 let dal skvělé koně jako Silver, Crapom či Siesta.

 

Hnědák Cent se narodil 18. dubna 1956 v hřebčíně Napajedla. Byl plnokrevníkem vynikající výkonnosti. Stal se vítězem Československého derby 1959 a získal generální handicap 92 kg. Po zařazení do chovu působil do roku 1966 v hřebčíně Horní Motěšice, odkud byl získán pro český chov. V letech 1977 a 1978 působil v kladrubském hřebčíně, kde po něm byly zařazeny 2 dcery. V roce 1978 až 1980 připouštěl na různých stanicích v zemském chovu jako 19 Cent. Na potomstvo spolehlivě předával skokové vlohy. Do plemenitby byl zařazen 4260 Cent-22 z matky Furioso XX-8 motěšického chovu. Pod jménem Cinzano byl tento kůň úspěšný s Ing. Janem Kutějem ve skokovém sportu stupně T. Po zařazení do chovu v Horních Motěšicích působil na Moravě jakožto Cent I. I ten se v chovu osvědčil. Jeho synem je známý skokový kůň Labe Jeff, který s Jiřím Skřivanem dosáhl výkonnosti stupně T. Největšími úspěchy Centova otce, hnědáka Deux pour Centa, narozeného v roce 1941 ve Francii, bylo vítězství v Grand Prix de Paris a třetí místo v Prix de l’Arc de Triomphe. Do ČSSR byl importován v roce 1955. Ačkoliv v Napajedlích působil pouze půldruhého roku, stihl dát dva derby-vítěze Centa a Cejlona, výborného Jasmína a úspěšnou Dinu. Uhynul 16. července 1956 na srdeční mrtvici.