Sun Melody

Roč. 2002, evid. číslo 66/160

 

Klisna Sun Melody pochází z chovu Václava Drábika. Narodila se 28. března 2002 jako druhé a zatím poslední hříbě ryzky Sekury. Spolu s Ladison a Gizelle vyrůstala v malém stádečku, ve třech letech složila výkonnostní zkoušky klisen a o něco později byla prodána do Karviné. Na začátku podzimu 2007 se přestěhovala do Sportovní stáje Steally, kde ji manželé Zuvačovi začali připravovat pro drezurní a skokové soutěže. V obou disciplinách se jeví nadějně, ráda a dobře skáče ve volnosti. Ve své první závodní sezoně 2008 se s jezdcem Erikem Zuvačem účastnila parkurů stupně obtížnosti Z a ZL. Na svých prvních závodech, konaných v květnu 2008 v Hradci nad Moravicí, se v soutěži Z umístila na prvním místě, v září vybojovala v Ostravě - Hrabové druhé místo. V roce 2009 závodila opět v parkurových soutěžích do stupně ZL. Později byla v majetku Autoškoly Kvapil z Valašského Meziříčí. Klisna je temperamentnější, ale jemná na hubu a pobídky.

 

  

 

Rodokmen

 

Otec Caletto III absolvoval dlouhou a úspěšnou sportovní kariéru v Dánsku a SRN na nejvyšší úrovni. Vedle sportu byl využíván i jako plemenný hřebec. Je zástupcem nejúspěšnější větve linie Cor de la Bryere. V českém chovu působil v roce 2001. Do našeho chovu přináší nejlepší světovou krev. Calettův otec, proslulý plemeník Cor de la Bryere, je synem famózního plnokrevného hřebce Rantzau, vedoucího plemeníka drezurních, skokových i military koní ve Francii v letech 1971 až 1973. Cor de la Bryere byl importován z Francie do Holštýnska. Po körungu byl umístěn na renomovanou stanici v Siethwende, kde působil v letech 1971-1984, poté rok působil ve známém hřebčíně Zangersheide. V roce 1986 se vrátil do Holštýnska a v roce 1998 zde oslavil své 30. narozeniny. Již z prvního ročníku Cor de la Bryera byli körováni čtyři hřebci, kteří dali odborné veřejnosti jasně najevo, že se v Holštýnsku rozvíjí nová linie. Corde předával svému potomstvu především úžasnou techniku nohou a výborný skokový styl. Dal mnoho vynikajících sportovních koní, především skokových, a založil hřebčí linii, která je srovnatelná pouze s liniemi plemeníků Ladykiller xx a Ramiro. Úspěchy sklízelo především jeho spojení s klisnami starých holštýnských kmenů. S klisnou Tabelle dali holštýnskému chovu nevídanou sérii hřebců Calypso I-V, Calando I-V a Caletto I-III. Celkem dal Cor de la Bryere 50 körovaných synů a přes 60 státem prémiovaných klisen. Ze 653 potomků registrovaných ve skokových soutěžích startovalo 152 v parkurech stupně T, což je 23,3 %.

 

Klisna Deka je celebritou německého chovu. Všichni potomci této famózní klisny výrazně vynikli jak ve sportu, tak i v chovu. Po hřebci Cor de la Bryere dala čtyři potomky - holštýnskou šampiónku klisen Legende, která se úspěšně prezentovala ve sportu na mezinárodní úrovni pod jménem Cordeka a tři pravé bratry Caletto I, Caletto II a Caletto III. Caletto I je jedním z nejúspěšnějších německých sportovních koní, je vítězem mnoha GP a účastníkem OH. Rovněž v chovu se prezentoval vynikajícím způsobem, je otcem koní jako je Cantus, Calvaro Z, Cornetto a mnoha dalších mladých perspektivních koní. Caletto II nebyl ve sportu testován, přesto se stal za svého krátkého působení v chovu doslova chovatelskou legendou. Dal mnoho vynikajících koní nejvyšší třídy jako olympijskou vítězku Classic Touch, dále stejně dobrou klisnu Operete La Silla, hřebce Caretino, valachy Contender, Campari a mnoho dalších. Deka dala rovněž vynikajícího sportovního koně a plemeníka hřebce Gonzales (Grandioso), vítězku evropského šampionátu juniorů klisnu Landratin (Landgraf I) a výborného hřebce Lysander (Landgraf I).

 

Působení plnokrevníka Cottage Son xx v holštýnském chovu je dnes již skoro historií. Narodil se v roce 1944 ve Velké Británii a již ve své vlasti získal pověst význačného plemeníka. V patnácti letech (1959) byl importován do Holštýnska. Na olympiádě v Římě 1960 byly mnohé z jeho v Anglii narozených dětí na startu soutěží všestranné způsobilosti. Po Anblickovi xx byl Cottage Son xx teprve druhým plnokrevným zušlechťovatelem v Holštýnsku po druhé světové válce. Zušlechtění bylo nutné, neboť koně nebyli již jen pracovními zvířaty, která se příležitostně osedlala. V tomto směru vykonal Cottage Son xx velkorysou službu. 14 synů bylo körováno a 53 dcer zaneseno do svazové plemenné knihy. Jeho nejlepším synem byl Consul, který byl bohužel po několika letech strávených na různých svazových stanicích příliš brzy z chovu vyřazen. Do historie se ovšem nesmazatelně zapsal jako mateřský otec plemeníků Caleto I-III. Později jediným v chovu zařazeným zástupcem Cottage Sonovy linie po meči byl jeho pravnuk Capitol I.

 

Tmavý hnědák Libanon - 54 úspěšně startoval ve skokových soutěžích a dosáhl sportovní výkonnosti ST. Je synem plnokrevného napajedelského odchovance Libanona, jenž byl na přelomu šedesátých a sedmdesátých let pronajat do Vídně, kde získal titul Kůň roku 1970. V Rakousku vyhrál 5 dostihů (mj. Graf Hugo Henckel Memorial, Cena města Vídně, St. Leger) a v dalších sedmnácti (mj. druhý v Československém derby, třetí v Rakouském derby) se umístil. Libanonův otec Detvan byl po skončení úspěšné dostihové kariéry, která čítala mj. vítězství v mezinárodní Ceně Moskvy, Ceně Varšavy a St. Legeru, zařazen do chovu. Rodný napajedelský hřebčín ho ovšem nemohl vzhledem k blízké příbuznosti k některým chovným klisnám využít, a tak jej zapůjčil do Xaverova. Zde ovšem neměli k Detvanovi důvěru a poslali ho do Hubic. Na Slovensku se mu během čtyř let narodila pouhá čtyři hříbata a v roce 1959 se vrátil do Napajedel. Mezitím ovšem na dráze ukázala skvělé výsledky jeho dcera Hviezda, a tak se Detvanovi postupně dostávalo stále větší důvěry. V průběhu dalších 17 let dal skvělé koně jako Silver, Crapom či Siesta.

 

Hnědák Cent se narodil 18. dubna 1956 v hřebčíně Napajedla. Byl plnokrevníkem vynikající výkonnosti. Stal se vítězem Československého derby 1959 a získal generální handicap 92 kg. Po zařazení do chovu působil do roku 1966 v hřebčíně Horní Motěšice, odkud byl získán pro český chov. V letech 1977 a 1978 působil v kladrubském hřebčíně, kde po něm byly zařazeny 2 dcery. V roce 1978 až 1980 připouštěl na různých stanicích v zemském chovu jako 19 Cent. Na potomstvo spolehlivě předával skokové vlohy. Do plemenitby byl zařazen 4260 Cent-22 z matky Furioso XX-8 motěšického chovu. Pod jménem Cinzano byl tento kůň úspěšný s Ing. Janem Kutějem ve skokovém sportu stupně T. Po zařazení do chovu v Horních Motěšicích působil na Moravě jakožto Cent I. I ten se v chovu osvědčil. Jeho synem je známý skokový kůň Labe Jeff, který s Jiřím Skřivanem dosáhl výkonnosti stupně T. Největšími úspěchy Centova otce, hnědáka Deux pour Centa, narozeného v roce 1941 ve Francii, bylo vítězství v Grand Prix de Paris a třetí místo v Prix de l’Arc de Triomphe. Do ČSSR byl importován v roce 1955. Ačkoliv v Napajedlích působil pouze půldruhého roku, stihl dát dva derby-vítěze Centa a Cejlona, výborného Jasmína a úspěšnou Dinu. Uhynul 16. července 1956 na srdeční mrtvici.

 

Vraník Karneol se narodil 18. listopadu 1966 ve Spolkové republice Německo, odkud byl do Česka dovezen v roce 1969. Otcem byl špičkový hřebec v chovu trakénů v tehdejším Západním Německu Impuls. Matkou Karneola byla klisna Kassandra. Karneol byl čistý trakén příslušející k linii Perfectionist, na kterou byl prochován přes hřebce Ararad. Byl výborného exteriéru, velice hluboký a široký. V letech 1970 až 1972 působil v Albertovci, od roku 1973 do roku 1977 byl zapůjčen do východoněmeckého Moritzburgu výměnou za hřebce Granat. V roce 1978 se vrátil do Albertovce, kde zůstal do roku 1982. Mezitím byl krátce zapůjčen do Čech do chovu JZD Humburky. Z obou albertovských období po něm bylo zařazeno 8 hřebců. Prakticky ani jeden ze synů se neuplatnil a všichni byli brzy vyřazeni. Dlouhodobě se uplatnil jen Karneol Jičínský z chovu ŠZP Nový Jičín. Celkově lze říci, že ve srovnání s ostatními trakény v našem chovu byl větším přínosem než Granat a Faharadža, ale nedosáhl jako plemeník zdaleka takových kvalit jako Quoniam a Topas.