Song

Roč. 1998, evid. číslo 66/98

 

Urostlý hnědák Song pochází z chovu Václava Drábika. Narodil se 14. března 1998 matce Sekuře po otci Latinus. Spolu s ostatními hříbaty strávil své koňské mládí na pastvině. Ve třech letech koníka obsedla Veronika Pěkníková a začala ho připravovat pro skokový sport. Song potřeboval zkušeného jezdce - byl vysoký, silný a uměl si pořádně vyhodit. Jinak byl ale velmi ochotný, pracovitý, měl příjemné chody a byl měkký v hubě. Přibližně na počátku roku 2002 byl Song prodán. Nějakou dobu strávil v zahraničí, kde se měl věnovat skokovému ježdění, poté se vrátil zpátky do Česka a putoval od jednoho majitele k druhému. V té době se mu asi nedařilo nejlépe. Jeho psychika utrpěla šrámy a návyková obrana bylo nekompromisní umění dostat jezdce na zem. V červnu roku 2007 si Songa odkoupil pan Miroslav Kasal (Plzeňsko), protože hrozilo, že bude už poněkolikáté vrácen předchozímu majiteli. Jakmile se zlepšil hnědákův zdravotní stav, začal s ním pan Kasal pracovat ze země i pod sedlem. Posilovali hřbet a nohy, spravovali kopyta, "rovnali" hlavu a odstraňovali zkraty v ní. Podle slov majitele toho Song umí hodně, byl dobře přiježděn (snad v Německu) a také rád skáče běžné překážky. Má ale pocit, že je to klasický jízdárenský kůň bez větších zkušeností z venku (les, pole a otevřená krajina). Na kolbišti je vyrovnaný, soustředí se na práci a je vnímavý i šikovný. Venku je však nervózní a nedůvěřivý. Koník přirostl panu Kasalovi k srdci a přestože to s ním občas není jednoduché, už by ho prý nedal.

 

  

 

 Rodokmen

 

Otec Songa Latinus byl do Česka importován z Holštýnska a do chovu byl zařazen v roce 1995. Absolvoval úspěšnou sportovní kariéru, kde zejména s jezdkyní Helenou Müllerovou získal vítězství a několik umístění v soutěžích stupně T. Projevil nejen enormní skokovou potenci s velmi dobrým stylem skoku, ale především vynikající charakter. Jeho potomstvo vesměs dědí jeho dobré vlastnosti - charakter, dobrou jezditelnost a skokovou schopnost. Nejlepší potomci jsou především Lukas (stupeň ST), Vinice, Santa, Latina, Lakora (st. S), hřebec Lotus - účastník světového mistrovství mladých koní v Lanakenu 2002 a klisna Felicitas, která se s jezdcem Chudybou vynikajícím způsobem prezentovala bezchybným výkonem v polské Lódzi 2003.

 

Latinův otec Landgraf I se narodil v Holštýnsku v roce 1966. Stal se nejlepším producentem skokových koní v poválečné historii chovu sportovního teplokrevníka. Holštýnští chovatelé mu postavili bronzový pomník v životní velikosti, jehož odhalení v roce 1996 se ještě zúčastnil. V tomtéž roce navždy opustil chovatelskou scénu. Landgraf byl kůň s enormní skokovou potencí. Na výstavě Equitana v Essenu 1975 dokázal několikrát denně absolvovat zeď více než 2 metry vysokou. Mnohem významnější je jeho působení v chovu. Stejně jako jeho otec Ladykiller xx dával nejlepší hříbata s klisnami s vysokým podílem plnokrevníka. Do plemenitby bylo zařazeno více než 130 Landgrafových synů. Z mnoha úspěšných sportovních koní jmenujme např. Lacros, Lanciano, Libero H, Landlord 4, Lucky Luke, Taggi a mnoho dalších. 30,8% z jeho potomků registrovaných ve skokových soutěžích absolvovalo parkur stupně T, 13,3% drezurních koní startovalo v T drezuře.

 

Anglický plnokrevník Ladykiller se narodil roku 1961 v Anglii. V roce 1965 byl importován do Holštýnska, do roku 1971 působil v Haselau, poté se na tři roky přestěhoval do Gross Buchwaldu. V roce 1975 stál v Siethwende a na sklonku života se vrátil do Haselau, kde v roce 1979 zemřel. Představoval typ silného plnokrevníka. Byl to nápadně krásný hřebec s výraznými maskulinními znaky. Vynikal výbornými základními chody a vykazoval dobré charakterové vlastnosti a temperament. Na své potomstvo přenášel krásnou hlavu, korektní a silný fundament a skokové vlohy - zejména skokový luk (baskuli), techniku nohou a v neposlední řadě odvahu. Zvláště úspěšné bylo spojení Ladykillera s krevnými klisnami. Příkladem jsou jeho nejznámější synové Lord a Landgraf I, oba pocházeli z klisen, které měly v původu výborné plnokrevníky. Potomci a vnukové pasovali Ladykillera na bezpochyby nejlepšího plnokrevného plemeníka v teplokrevném chovu. Celkem dal 36 körovaných synů. 23,4% potomků registrovaných ve skokových soutěžích startovalo v parkurech stupně T.

 

Matka Latinuse Alba je příslušnicí vynikající rodiny stamm 104A. Je dcerou plemeníka Lord a vnučkou dvojnásobné vítězky hamburského derby Retiny. Lord ukázal svůj skokový talent a výborné základní chody už při körungu, který vyhrál i přes exteriérové nedostatky. Svou kvalitu potvrdil nejprve ve sportu úspěšnou účastí v soutěžích všestrannosti stupně T se známým H. Blöckerem, později se ukázalo, že své výjimečné schopnosti skvěle přenáší i na potomstvo. Narodilo se po něm mnoho význačných sportovních i chovných koní jako je např. Livius, Lugana, L’Eperon, Lordon, Lord de Luxe, Lord Z, Top Speed, Landos se synem Lordanos a mnoha dalších. Lord ukončil svou sportovní kariéru v roce 1976.

 

Tmavý hnědák Libanon - 54 úspěšně startoval ve skokových soutěžích a dosáhl sportovní výkonnosti ST. Je synem plnokrevného napajedelského odchovance Libanona, jenž byl na přelomu šedesátých a sedmdesátých let pronajat do Vídně, kde získal titul Kůň roku 1970. V Rakousku vyhrál 5 dostihů (mj. Graf Hugo Henckel Memorial, Cena města Vídně, St. Leger) a v dalších sedmnácti (mj. druhý v Československém derby, třetí v Rakouském derby) se umístil. Libanonův otec Detvan byl po skončení úspěšné dostihové kariéry, která čítala mj. vítězství v mezinárodní Ceně Moskvy, Ceně Varšavy a St. Legeru, zařazen do chovu. Rodný napajedelský hřebčín ho ovšem nemohl vzhledem k blízké příbuznosti k některým chovným klisnám využít, a tak jej zapůjčil do Xaverova. Zde ovšem neměli k Detvanovi důvěru a poslali ho do Hubic. Na Slovensku se mu během čtyř let narodila pouhá čtyři hříbata a v roce 1959 se vrátil do Napajedel. Mezitím ovšem na dráze ukázala skvělé výsledky jeho dcera Hviezda, a tak se Detvanovi postupně dostávalo stále větší důvěry. V průběhu dalších 17 let dal skvělé koně jako Silver, Crapom či Siesta.

 

Hnědák Cent se narodil 18. dubna 1956 v hřebčíně Napajedla. Byl plnokrevníkem vynikající výkonnosti. Stal se vítězem Československého derby 1959 a získal generální handicap 92 kg. Po zařazení do chovu působil do roku 1966 v hřebčíně Horní Motěšice, odkud byl získán pro český chov. V letech 1977 a 1978 působil v kladrubském hřebčíně, kde po něm byly zařazeny 2 dcery. V roce 1978 až 1980 připouštěl na různých stanicích v zemském chovu jako 19 Cent. Na potomstvo spolehlivě předával skokové vlohy. Do plemenitby byl zařazen 4260 Cent-22 z matky Furioso XX-8 motěšického chovu. Pod jménem Cinzano byl tento kůň úspěšný s Ing. Janem Kutějem ve skokovém sportu stupně T. Po zařazení do chovu v Horních Motěšicích působil na Moravě jakožto Cent I. I ten se v chovu osvědčil. Jeho synem je známý skokový kůň Labe Jeff, který s Jiřím Skřivanem dosáhl výkonnosti stupně T.

 

Vraník Karneol se narodil 18. listopadu 1966 ve Spolkové republice Německo, odkud byl do Česka dovezen v roce 1969. Otcem byl špičkový hřebec v chovu trakénů v tehdejším Západním Německu Impuls. Matkou Karneola byla klisna Kassandra. Karneol byl čistý trakén příslušející k linii Perfectionist, na kterou byl prochován přes hřebce Ararad. Byl výborného exteriéru, velice hluboký a široký. V letech 1970 až 1972 působil v Albertovci, od roku 1973 do roku 1977 byl zapůjčen do východoněmeckého Moritzburgu výměnou za hřebce Granat. V roce 1978 se vrátil do Albertovce, kde zůstal do roku 1982. Mezitím byl krátce zapůjčen do Čech do chovu JZD Humburky. Z obou albertovských období po něm bylo zařazeno 8 hřebců. Prakticky ani jeden ze synů se neuplatnil a všichni byli brzy vyřazeni. Dlouhodobě se uplatnil jen Karneol Jičínský z chovu ŠZP Nový Jičín. Celkově lze říci, že ve srovnání s ostatními trakény v našem chovu byl větším přínosem než Granat a Faharadža, ale nedosáhl jako plemeník zdaleka takových kvalit jako Quoniam a Topas.