Lawa

Roč. 1997, evid. číslo 66/53

 

Klisna Lawa se narodila 12. března 1997 u chovatele Jaroslava Kuželky. Do naší stáje přijela v roce 1998 spolu s dalšími hříbaty od pana Kuželky a byla ustájena ve volném boxe. Klisna byla zpočátku velmi plachá, proto potřebovala mít vedle sebe klidného a trpělivého člověka, kterému by mohla důvěřovat. Kamarádku nakonec našla ve své dlouholeté ošetřovatelce Renče Kawulokové. Roku 2000 absolvovala výkonnostní zkoušky klisen a byla zařazena do skokového sportu. Citlivá ryzka byla skokově velmi nadaná, nebála se různobarevných překážek ani profilů a ochotně přeskočila vše, co se před ní postavilo. V letech 2001-2002 se spolu s Václavem Drábikem účastnila soutěží do stupně obtížnosti ZL, roku 2003 jezdil klisnu Zdeněk Žíla, s nímž absolvovala parkury do stupně L, v roce 2004 byla v tréninku Ondřeje Heryána, následující rok klisnu jezdily Jiřina Bosáková (s ní dosáhla výkonnosti stupně S) a Martina Grussmannová, v letech 2006-2007 absolvovala s Richardem Pletnickým parkury do stupně obtížnosti S. Se svým novým majitelem Erikem Zuvačem se roku 2008 účastnila parkurů do stupně obtížnosti S, z nichž si odvezla cenná vítězství. Od léta roku 2009 byla novou majitelkou Lawy Lenka Václavíková z JK Epona Jistebník, pak zřejmě vystřídala další majitele.

 

  

 

Rodokmen

 

Otcem Lawy je plemenný hřebec Watergatte, narozený v roce 1983 v SRN. Je příslušníkem westfálské plemenné knihy. Watergatte byl jedním z posledních hřebců zakoupených státním plemenářským podnikem pro naše hřebčince. Po dovozu v roce 1990 působil v hřebčinci Tlumačov. Od roku 1991 působil na různých stanicích na Moravě. Je to velmi ušlechtilý hřebec dobrého exteriéru, na potomstvo spolehlivě předává svůj solidní zevnějšek a sportovní vlohy. Ve sportu nikdy nebyl testován. Do plemenné knihy bylo po něm zapsáno zatím 65 klisen, z toho 41 do oddílu HPK (Hlavní plemenná kniha). Do zemského chovu zařadil dva syny: prvním je 2711 Watergatte nemochovický, druhým 638 Wald. Watergatte je velice úspěšný v produkci sportovních koní. V roce 2001 bylo v přehledu ČJF evidováno 46 sportujících potomků s maximální výkonností stupně ST. Otec Watergattea Watzmann patří do hannoverské linie Detektiv - Duellant. Produkoval především výborné skokové koně a dal 19 plemeníků. Jeho nejúspěšnějším synem je bezpochyby Walzerkönig, olympijský vítěz ze Soulu.

 

Matka Lawy Laň je dcerou významného hřebce Dietward I, narozeného 5.4. 1985 v hřebčíně Albertovec. Po úspěšném absolvování výkonnostních zkoušek (třída Elita) byl testován ve skokovém sportu do stupně T, jeho kariéru však předčasně ukončil úraz (fraktura zadní končetiny). Jako plemeník se uvedl velmi dobře. Do chovu po něm bylo v Albertovci vybráno 5 hřebců a do vlastního stáda 6 klisen. V současné době již potomstvo Dietwarda I dosáhlo výkonnosti stupně T. Jeho otec, hannoverský plemeník Dietward, se narodil v roce 1966 v Hannoversku. Zakoupen byl ve svých 16 letech bez předchozí sportovní kariéry v roce 1982 v hřebčinci Celle a postaven jako kmenový plemeník do Albertovce. Dietward je hřebec s korektním exteriérem, kulatou zádí, dlouhou a vystouplou křížovou kostí, krátkou a suchou přední holení. Na albertovské stádo výborně navázal. Zařazeno bylo po něm 7 synů a do mateřského stáda 35 dcer.

 

Ryzák Servátor se narodil 11. května 1966 v Neue Garge v bývalém Východním Německu po originálním hannoverském hřebci Senner. Jeho otec pocházel z linie trakénského hřebce Semper Idem. Ta se rozšířila v Hannoversku přes hřebce Senatora. Příslušníci této linie vynikali výborným exteriérem, fundamentem i výkonnostními schopnostmi. Často se však u nich objevoval problematický charakter a horší jezditelnost, kterou do linie vnesl hřebec Dampfross. Servátor byl importován jako dvouletý, výkonnostní zkoušky absolvoval v Albertovci. V roce 1969 byl zařazen jako kmenový plemeník do netolického hřebčína, kde dal 47 klisen do stáda. Působil zde až do roku 1980 s výjimkou roku 1977, kdy byl zapůjčen do Kladrub nad Labem. Tam po něm byly zařazeny 3 klisny. Do chovu bylo po Servátorovi zařazeno 13 synů. Jeho potomstvo bylo poměrně vyrovnané, s dobrými užitkovými vlastnostmi a přirozenými skokovými schopnostmi, představovanými především mohutnou odrazovou silou a velmi dobrou technikou práce pánevních končetin. Obavy z jejich horší jezditelnosti však od nich chovatele odrazovaly, přestože někteří tuto vlastnost na potomstvo nepřenášeli. Na Moravě působil vynikající syn Servátor - 21 z matky po plnokrevném hřebci Div. Servátor - 21 dal dva syny a 81 vysoce kvalitních dcer.

 

Quoniam II-A je bezesporu nejúspěšnějším zástupcem linie Quoniam. Svými syny ovlivnil významnou měrou náš chov v 80. a 90. letech 20. století. Byl to vraník dokonalé tělesné stavby. Jeho matka byla dcerou kořistního hřebce z druhé světové války - trakéna Portiuse. Quoniam II-A byl prochován na trakénskou linii Perfektionist přes Tempelhütera a Jagdhelda. Navíc bába Quoniama II-A byla plnokrevná Selekta, matka mj. vítěze Velké pardubické Furiosa XIV, která pocházela ze slavné rodiny Tavol. Quoniam II-A byl otcem vynikajících sportovních koní. Působil střídavě v Albertovci a Kladrubech nad Labem. V Albertovci připouštěl mezi lety 1964 až 1969, 1971 až 1973 a 1979 až 1986 do stáří 26 let. V Kladrubech nad Labem výborně navazoval jak na původní krev Furioso, tak na Alarmovy dcery. Ke konci své plemenné kariéry byl použit v albertovském hřebčíně v kombinaci s trakénskými klisnami (převážně import z hřebčína S.M. Kirova) k upevnění tamního trakénského stáda. V chovu je dosti značný počet synů výborné sportovní kvality pocházejících z tohoto období. Pro chov českého teplokrevníka mají však již jen zušlechťovací význam.