Genesa

Roč. 2004, evid. číslo 66/245

 

Ryzka Genesa pochází z chovu Václava Drábika. Narodila se 23. dubna 2004 jako třetí hříbě klisny Gassany. Spolu s Martinou Grussmannovou absolvovala roku 2007 výkonnostní zkoušky klisen. Na krátký čas se stala obyvatelkou stájí manželů Bosákových v Komorní Lhotce, následně byla sportovní stájí Tenerife prodána do Anglie, kde měla skákat nižší parkury. Stejně jako většina potomků po Gassaně dosáhla menšího vzrůstu (160 cm KVH), byla velice temperamentní, měla výborné skokové schopnosti, byla velmi pozorná a jemná v hubě. Na ošetřování byla hodná, bez vad a zlozvyků, byla zvyklá být s koňmi i sama.

 

  

 

Genesa

 

Tmavý hnědák Silvio II se narodil v roce 1990. Ve výkonnostních zkouškách se umístil na třetím místě mezi 34 účastníky se 130,82 bodů. Ve skokovém indexu obdržel skvělých 151 bodů, jeho jezditelnost byla ohodnocena 104,5 bodů. Jeho slibně začínající sportovní kariéru pod Ulrichem Kirchhofem ukončilo ve věku šesti let zranění a byl zařazen do chovu. V Čechách působil v letech 2002-2003. Silvio II je typem moderního, velmi ušlechtilého a souladného hřebce vynikajícího exteriéru s velmi dobrou mechanikou pohybu a mimořádnými skokovými schopnostmi s nevídaným stylem skoku. Jeho otec Sandro Z byl jedním z prvních plemeníků, kteří byli testováni v mezinárodním sportu. Jeho jezdcem nebyl nikdo jiný než Franke Sloothaak, majitelem potom snad ještě známější osoba jezdeckého světa Paul Schockemöhle. V prvních letech své chovatelské kariéry působil v Dánsku, pro německý chov byl körován až v roce 1985 v Oldenburgu. Sportoval až do roku 1989. Z jeho potomků vynikli ve sportu především Paradiso, Sagrat, Sakrobat, Salido Z a Ballaseyr Leonardo. V chovu dal několik význačných pokračovatelů linie, zejména hřebce Silvio I a II, Sandro Song, Sao Paulo, Sandro Boy, Sunny Boy a vnuků - vítězů testů hřebců Sandro Star (Sandro Song), Sergeant Pepper (Silvio I) i vítěze soutěží nejvyšší světové úrovně Shutterfly (Silvio I). Potomci Sandra mají skvělé předpoklady pro skokové i drezurní ježdění a vynikají korektní stavbou těla a ušlechtilostí.

 

Silviův děd Sacramento Song xx byl v roce 1974 importován z Velké Británie do Holštýnska. Byl obdařen krásnou hlavou, vynikající horní linií těla, silným fundamentem a velkými skokovými schopnostmi doplněnými skvělým stylem a technikou. Jako soukromý hřebec byl bohužel jen omezeně využit. Z dnešního pohledu je to škoda, neboť se stal jedním z nejvýznamnějších producentů výkonných koní v Holštýnsku své doby. Byl osmým nejúspěšnějším plnokrevníkem německého chovu po druhé světové válce. Produkoval prakticky jen skokany - 40 koní skákalo těžké parkury, mezi nimi Société, San Siro nebo skvělý Sandro či jeho pravý bratr Salvador 51. Držitel světového rekordu do výšky (1991; 235 cm) Leonardo má Sacramento Songa xx jako mateřského otce.

 

Klisna Gelbkatze H je dcerou velmi dobrého ryzého plemeníka Gepard, který se často vyskytuje v chovu P. Schockemöhleho zejména v pozici otce matek. Gelbkatze H dala mimo hřebce Silvio II jeho pravého bratra Silvio I, který se v oldenburském chovu velmi dobře zapsal svými produkty (zejména Sergeant Pepper a Shutterfly) a patří k nejperspektivnějším plemeníkům. Gepard je synem nejlepšího hannoverského producenta sportovních koní v šedesátých a sedmdesátých letech - hřebce Gotthard. Narodil se v roce 1949 u pana Richarda Kordse v Achthöfenu po otci Goldfisch II. Když byl v roce 1951 körován, působil dojmem malého rámce, bezvýznamně a zavalitě. Chovatelé zpočátku neoplývali sympatiemi k tomuto "ošklivému káčátku". Zprvu připouštěl, co se dalo, mezi jeho partnerkami byli i chladnokrevné a fjordské klisny. Poté ovšem započala sklizeň: jeho prvním špičkovým koněm byla Goldika 3, která pocházela z mecklenburské klisny bez původu. Následovali Gonzales 3, Galipolis, Goldfink 10, Golden Gate 4, Graf Sieno, Genius 2, Goya 12 a bezpočet dalších. Körovaní synové přišli až později. Körovací komise často jeho syny podhodnocovaly jen proto, že se o jejich přízeň ucházel "nějaký Gotthard". Tak se stalo, že v posledních ročnících bylo körováno příliš mnoho jeho synů z pouhé paniky, že již další nebudou, a mnozí z nich byli hřebci co se týče pohlaví, ale ne plemeníky ve správném slova smyslu. Celkem bylo do chovu zařazeno 35 Gotthardových synů. Drezurním požadavkům většina Gotthardových potomků nevyhovovala. Mnohým byla vrozena určitá tuhost, která je pro soutěžení v obdélníku příliš nepředurčovala. Gotthard byl ve své poslední připouštěcí sezoně 1977 již neplodný. Ve vysokém věku 29 let ho milosrdná kulka osvobodila od problémů stáří.

 

Tmavý hnědák Libanon - 54 úspěšně startoval ve skokových soutěžích a dosáhl sportovní výkonnosti ST. Je synem plnokrevného napajedelského odchovance Libanona, jenž byl na přelomu šedesátých a sedmdesátých let pronajat do Vídně, kde získal titul Kůň roku 1970. V Rakousku vyhrál 5 dostihů (mj. Graf Hugo Henckel Memorial, Cena města Vídně, St. Leger) a v dalších sedmnácti (mj. druhý v Československém derby, třetí v Rakouském derby) se umístil. Libanonův otec Detvan byl po skončení úspěšné dostihové kariéry, která čítala mj. vítězství v mezinárodní Ceně Moskvy, Ceně Varšavy a St. Legeru, zařazen do chovu. Rodný napajedelský hřebčín ho ovšem nemohl vzhledem k blízké příbuznosti k některým chovným klisnám využít, a tak jej zapůjčil do Xaverova. Zde ovšem neměli k Detvanovi důvěru a poslali ho do Hubic. Na Slovensku se mu během čtyř let narodila pouhá čtyři hříbata a v roce 1959 se vrátil do Napajedel. Mezitím ovšem na dráze ukázala skvělé výsledky jeho dcera Hviezda, a tak se Detvanovi postupně dostávalo stále větší důvěry. V průběhu dalších 17 let dal skvělé koně jako Silver, Crapom či Siesta.

 

Hnědák Cent se narodil 18. dubna 1956 v hřebčíně Napajedla. Byl plnokrevníkem vynikající výkonnosti. Stal se vítězem Československého derby 1959 a získal generální handicap 92 kg. Po zařazení do chovu působil do roku 1966 v hřebčíně Horní Motěšice, odkud byl získán pro český chov. V letech 1977 a 1978 působil v kladrubském hřebčíně, kde po něm byly zařazeny 2 dcery. V roce 1978 až 1980 připouštěl na různých stanicích v zemském chovu jako 19 Cent. Na potomstvo spolehlivě předával skokové vlohy. Do plemenitby byl zařazen 4260 Cent-22 z matky Furioso XX-8 motěšického chovu. Pod jménem Cinzano byl tento kůň úspěšný s Ing. Janem Kutějem ve skokovém sportu stupně T. Po zařazení do chovu v Horních Motěšicích působil na Moravě jakožto Cent I. I ten se v chovu osvědčil. Jeho synem je známý skokový kůň Labe Jeff, který s Jiřím Skřivanem dosáhl výkonnosti stupně T. Největšími úspěchy Centova otce, hnědáka Deux pour Centa, narozeného v roce 1941 ve Francii, bylo vítězství v Grand Prix de Paris a třetí místo v Prix de l’Arc de Triomphe. Do ČSSR byl importován v roce 1955. Ačkoliv v Napajedlích působil pouze půldruhého roku, stihl dát dva derby-vítěze Centa a Cejlona, výborného Jasmína a úspěšnou Dinu. Uhynul 16. července 1956 na srdeční mrtvici.