Gapa

Roč. 2005, evid. číslo 66/312

 

Nádherná hnědka s vynikajícím původem pochází z chovu Václava Drábika. Narodila se 10. května 2005 a stejně jako většina zdejších hříbat strávila své koňské mládí na pastvině. Na podzim roku 2008 složila výkonnostní zkoušky klisen a nedlouho poté byla prodána paní Ladě Habrcetlové (okres Rakovník). Dle slov (nyní už bývalé) majitelky je Gapa velice inteligentní a nadaná klisna. Vyniká dobrou mechanikou pohybu a skvělým stylem skoku. Na ošetřování, kování i přepravu je hodná a bezproblémová.

 

   

 

Rodokmen

 

Otec Gapy, holandský teplokrevník (KWPN) Edminton, má za sebou velmi úspěšnou mezinárodní sportovní kariéru. Pod jezdcem J. Vrielingem byl mimo jiné dvanáctý v kvalifikaci GP Wiener Deustadt, obsadil 2. místo v GP Sleen, 5. místo v Eidhoven, 5. místo ve Weert, 6. místo v Modena a zvítězil v GP Leeuwarden. Edminton působil v omezeném rozsahu v plemenitbě v Itálii, kde dal plemenného hřebce Pablo degli Asseri, šampionku čtyřletých koní v military Exté pod R. Gentini (15. místo na OH Atlanta) a klisnu Elisandra, finalistku italského šampionátu čtyřletých koní ve skákání. Edminton je typem moderního, dynamického a výkonného skokového koně s velmi dobrým pohybem. V jeho otcovské linii se po několik generací dědí špičková sportovní výkonnost - Nimmerdor-Wellington-Emilion-Edminton, což je z chovatelského hlediska velmi cenné a vzácné.

 

Edmintonův otec Emilion patří mezi nejlepší producenty sportovních koní v holandském chovu. Vykazoval vynikající výsledky v mezinárodním sportu pod Ulrichem Kirchhoffem. Zvítězil mimo jiné ve světovém poháru v Millstreetu, byl šestý v GP Valkenswaard, pátý v GP Londýn, šestý ve SP Aarhus. Emilion je nejúspěšnějším synem svého otce Wellington, který dal mnoho vynikajících skokanů - VDL Jupiter, Glendridge, Blue Point, What a Game i drezurních koní - Bolvorms Ceylon, Luxaflex. Sportovní kariéru Emiliona zcela zastínila jeho kariéra plemeníka. V sezóně 2000/2001 byl ve věku pouhých 14 let vyhodnocen ve světovém žebříčku plemeníků jako 21. nejlepší plemeník a přední pozici si udržuje stále. K jeho nejlepším potomkům patří mimo Edmintona také Enorm, Inspiration, Miss Montana, Fristy, Jashar, Jemilion, Karina a mnohonásobný vítěz GP a světových pohárů a kůň roku v USA Glasgow.

 

Edmintonova matka Colette je pravou sestrou vynikajícího skokana N Aldato (dříve Anadolu Aldato, Optiebeurs Aldato), jednoho z nejlepších holandských sportovních koní. Colette patří k významné holštýnské linii Farn. Zakladatel linie hřebec Farn působil krátkou dobu v Holštýnsku a poté se přestěhoval do Nizozemí. V chovu KWPN se stal jedním z nejlepších plemeníků a dal mnoho špičkových skokových, ale i chovných koní. Farnova syna Nimmerdora, legendu holandského chovu, jistě není třeba představovat, jeho popularita sahá po celém světě. Nimmerdor se narodil v roce 1972 v severní části Holandska chovateli J. A. Dijkstrovi jako jediné hříbě klisny Ramonaa po plnokrevném hřebci Koridon. Po výkonnostních zkouškách hřebců v roce 1975 začal závodit pod Bertem Rompem. Mezinárodních úspěchů dosáhl s Albertem Voornem, s nímž se zúčastnil soutěží v Berlíně, Paříži, Goteborgu, Dortmundu a Londýně. Kvalifikoval se rovněž na Olympijské hry v Los Angeles, avšak jeho majitel Weipke van der Lageweg se rozhodl nechat ho doma, aby se plně věnoval kariéře plemeníka. Nimmerdor zplodil význačné hřebce Night and Day, Norton L či Nimrod B. V roce 2000 byl Nimmerdor zvolen "Plemeníkem 20. století". Zemřel v dubnu roku 2003 ve věku 31 let.

 

Anglický plnokrevník Ladykiller se narodil roku 1961 v Anglii. V roce 1965 byl importován do Holštýnska, do roku 1971 působil v Haselau, poté se na tři roky přestěhoval do Gross Buchwaldu. V roce 1975 stál v Siethwende a na sklonku života se vrátil do Haselau, kde v roce 1979 zemřel. Představoval typ silného plnokrevníka. Byl to nápadně krásný hřebec s výraznými maskulinními znaky. Vynikal výbornými základními chody a vykazoval dobré charakterové vlastnosti a temperament. Na své potomstvo přenášel krásnou hlavu, korektní a silný fundament a skokové vlohy - zejména skokový luk (baskuli), techniku nohou a v neposlední řadě odvahu. Zvláště úspěšné bylo spojení Ladykillera s krevnými klisnami. Příkladem jsou jeho nejznámější synové Lord a Landgraf I, oba pocházeli z klisen, které měly v původu výborné plnokrevníky. Potomci a vnukové pasovali Ladykillera na bezpochyby nejlepšího plnokrevného plemeníka v teplokrevném chovu. Celkem dal 36 körovaných synů. 23,4% potomků registrovaných ve skokových soutěžích startovalo v parkurech stupně T.

 

Tmavý hnědák Libanon - 54 úspěšně startoval ve skokových soutěžích a dosáhl sportovní výkonnosti ST. Je synem plnokrevného napajedelského odchovance Libanona, jenž byl na přelomu šedesátých a sedmdesátých let pronajat do Vídně, kde získal titul Kůň roku 1970. V Rakousku vyhrál 5 dostihů (mj. Graf Hugo Henckel Memorial, Cena města Vídně, St. Leger) a v dalších sedmnácti (mj. druhý v Československém derby, třetí v Rakouském derby) se umístil. Libanonův otec Detvan byl po skončení úspěšné dostihové kariéry, která čítala mj. vítězství v mezinárodní Ceně Moskvy, Ceně Varšavy a St. Legeru, zařazen do chovu. Rodný napajedelský hřebčín ho ovšem nemohl vzhledem k blízké příbuznosti k některým chovným klisnám využít, a tak jej zapůjčil do Xaverova. Zde ovšem neměli k Detvanovi důvěru a poslali ho do Hubic. Na Slovensku se mu během čtyř let narodila pouhá čtyři hříbata a v roce 1959 se vrátil do Napajedel. Mezitím ovšem na dráze ukázala skvělé výsledky jeho dcera Hviezda, a tak se Detvanovi postupně dostávalo stále větší důvěry. V průběhu dalších 17 let dal skvělé koně jako Silver, Crapom či Siesta.

 

Hnědák Cent se narodil 18. dubna 1956 v hřebčíně Napajedla. Byl plnokrevníkem vynikající výkonnosti. Stal se vítězem Československého derby 1959 a získal generální handicap 92 kg. Po zařazení do chovu působil do roku 1966 v hřebčíně Horní Motěšice, odkud byl získán pro český chov. V letech 1977 a 1978 působil v kladrubském hřebčíně, kde po něm byly zařazeny 2 dcery. V roce 1978 až 1980 připouštěl na různých stanicích v zemském chovu jako 19 Cent. Na potomstvo spolehlivě předával skokové vlohy. Do plemenitby byl zařazen 4260 Cent-22 z matky Furioso XX-8 motěšického chovu. Pod jménem Cinzano byl tento kůň úspěšný s Ing. Janem Kutějem ve skokovém sportu stupně T. Po zařazení do chovu v Horních Motěšicích působil na Moravě jakožto Cent I. I ten se v chovu osvědčil. Jeho synem je známý skokový kůň Labe Jeff, který s Jiřím Skřivanem dosáhl výkonnosti stupně T. Největšími úspěchy Centova otce, hnědáka Deux pour Centa, narozeného v roce 1941 ve Francii, bylo vítězství v Grand Prix de Paris a třetí místo v Prix de l’Arc de Triomphe. Do ČSSR byl importován v roce 1955. Ačkoliv v Napajedlích působil pouze půldruhého roku, stihl dát dva derby-vítěze Centa a Cejlona, výborného Jasmína a úspěšnou Dinu. Uhynul 16. července 1956 na srdeční mrtvici.